‘قهوه جوش’

اسپرسو (Espresso)

در حالیکه این استارباکس بود که ماکیاتو را مشهور کرد، ولی ماکیاتوی استارباکس شباهت کمی به ماکیاتوی واقعی دارد.

1392 © coffeedrink.ir تمامی حقوق محفوظ است.

خریدی نیست.