‘اشتها’

قهوه و تاثیر آن بر کم اشتهایی

قهوه و کم اشتهایی میلیون‌ها نفر از ما بدون نوشیدن قهوه روزمان آغاز نمی‌شود. آیا این عادت بدی است؟ با نگاهی به تحقیقات گوناگون متوجه می‌شویم که مصرف منظم قهوه می‌تواند از پیشرفت دیابت، بیماری‌های روحی و بسیاری از سرطان‌ها پیشگیری کند. با این وجود تاکنون تحقیقات علمی درباره اثر نوشیدن قهوه بر اشتها انجام نشده است.

1392 © coffeedrink.ir تمامی حقوق محفوظ است.

خریدی نیست.